Phòng

Check-in: từ 2 giờ chiều Check-out: đến 12 giờ trưa Chúng tôi thay đổi bảng giường của mình một lần trong 3 ngày dựa trên chính sách môi trường của chính phủ. Nếu bạn muốn thay đổi tờ khai của mình trước đó, vui lòng thông báo cho nhân viên của chúng tôi và chúng tôi rất sẵn lòng trợ giúp bạn.